Bendrosios nuostatos

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka

Duomenų subjektas sutinka, kad nemokamų treniruočių organizavimo tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

  • vardą, pavardę
  • elektroninio pašto adresą
  • telefono numerį (nėra privaloma pateikti)
  • žinutę/ komentarą (nėra privaloma pateikti)

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) kalendorinius metus.

Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis nemokamų treniruočių organizavimo tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@eglemilukaite.lt.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.

Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

  • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui
  • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus
  • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti

 

Sveiki,

skambinkite mums arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su jumis susisieksime.
[contact-form-7 id="2124"]