Bendrosios nuostatos

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Simonas Pakalnis, Individualios veiklos kodas: 932040, el. paštas: info@eglemilukaite.lt

Pirkimo-pardavimo taisyklės – tai Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos www.eglemilukaite.lt elektroninėje parduotuvėje su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama www.eglemilukaite.lt elektroninėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

Pirkėjas užsako prekes, naudodamasis elektroninės parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą, paspaudžia mygtuką “Pateikti užsakymą“.

Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas parduotuvėje nelaikomas viešuoju pasiūlymu ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir/ar paslaugų užsakymas naudojantis elektroninės parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui, pastarajam įvykdžius apmokėjimo sąlygas. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios pirkimo-pardavimo sutarties kylančius santykius tarp šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi reglamentuoja šios taisyklės.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę:

Užsakyti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
Nutraukti užsakymą šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
Grąžinti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja:

Atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas turi teisę:

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus galiojančių sutarčių įsipareigojimams.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

Pardavėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo įsipareigojimai:

Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo tolesnio sutarties įsipareigojimų vykdymo.

Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Prekės ir jų kainos

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

Apmokėjimas

Apmokėjimas per mokėjimai.lt sistemą – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu – UAB „EVP International“ (įmonės kodas 300060819), valdančiu sistemą www.mokejimai.lt. Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į UAB „EVP International“ sąskaitą banke.

Prekių pristatymas

Pristatymo būdai, terminai ir kainos:

 • Lietuvos paštas per 3-5 darbo dienas (registruota siunta) (2.00€)
 • Kurjerio pristatymas per 2-3 darbo dienas (3.50€)
 • Omniva paštomatai per 2-3 darbo dienas (2.50€)

Prekių gražinimas

www.eglemilukaite.lt pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas.

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@eglemilukaite.lt

Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:

 1. Prekės užsakymo numerį;
 2. Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
 3. Prekės pakuotės nuotrauką;
 4. Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

 • nebuvo naudojamos;
 • nebuvo sugadintos;
 • išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
 • nepažeista originali prekių pakuotė;
 • neprarado prekinės išvaizdos.

Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 • Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke;
 • Nepilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
 • Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.
 • Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 dienų.

Pažeista siunta

Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:

 • apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;
 • siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;
 • patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir jei jos pažeistos tuomet pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;
 • jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

 

Sveiki,

skambinkite mums arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes su jumis susisieksime.
[contact-form-7 id="2124"]